1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Liên hệ bán hàng: +84.258.3881176

Nhóm sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Confused Phòng kinh doanh        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 0258.3883184 - 0258.3881176
  tel
Confused Bộ phận Marketing         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 0258.3882677
Confused Phòng Kế toán            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 0258.3880951
Confused Phòng Kỹ thuật          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 0258.3880936

Thành tựu đạt được

Nước mắm giảm mặn cho người ăn kiêng
Nước mắm 25 độ đạm, chai nhựa PET, thể tích: 5 lít
Chai thủy tinh, thể tích 200 ml
Nước mắm 40 độ đạm, chai thủy tinh, thể tích 180 ml
Nước mắm 40 độ đạm, chai thủy tinh, dung tích 500 ml
Nước mắm 35 độ đạm, chai thủy tinh, thể tích 500 ml
Nước mắm 35 độ đạm, chai nhựa PET, thể tích 180 ml
Nước mắm 30 độ đạm, chai nhựa PET, thể tích: 500ml
Nước mắm 30 độ đạm, chai thủy tinh, thể tích 500ml
Nước mắm 25 độ đạm, chai nhựa PET, thể tích: 500ml
Nước mắm 25 độ đạm, chai nhựa PET, thể tích: 1 lít
Nước mắm 15 độ đạm, chai nhựa PET, thể tích: 2 lít
Nước mắm 20 độ đạm, chai nhựa PET, thể tích: 2 lít
Nước mắm 15 độ đạm, chai nhựa PET, thể tích: 500 ml
Nước mắm 15 độ đạm, chai nhựa PET, thể tích: 1 lít
Nước mắm 15 độ đạm, chai nhựa PET, thể tích: 2 lít
Nước mắm 15 độ đạm, chai nhựa PET, thể tích: 5 lít
Nước mắm 12 độ đạm, chai nhựa PET, thể tích: 1 lít
Nước mắm 35 độ đạm, chai nhựa, thể tích 500 ml
Nước mắm 40 độ đạm, chai nhựa, dung tích 500 ml
Nước mắm giảm mặn cho người ăn kiêng
Nước mắm 20 độ đạm, chai nhựa PET, thể tích: 1 lít